ثقةالاسلام تبریزی، به‌دست مزدوران استعمار و استبداد به شهادت رسید

ثقةالاسلام تبریزی

ثقةالاسلام تبریزی

10دی ۱۲۹۰ - 31دسامبر1911:
روز دهم دیماه 1290 شمسی مصادف با عاشورای حسینی، روسهای تزاری به zwnj;منظور زهرچشم گرفتن از مردم مقاوم تبریز، گروهی از آزاد zwnj;یخواهان، ازجمله میرزا علی آقا ملقب به ثقةالاسلام ، و7 تن دیگر، از جمله حسن و قدیر، فرزندان 16 و 18 ساله علی مسیو را به دار آویختند.
عمال استعمار و استبداد، از ثقةالاسلام خواستند که برای رهایی از اعدام، آزادیخواهان مجاهد و اقدامهای آنها را محکوم کند. اما ثقةالاسلام زیر بار نرفت و با استواری، مرگ را به خیانت و پشت کردن به مردم ترجیح داد.
ثقةالاسلام، فکری باز و اندیشه zwnj;یی مترقی داشت.
از او مقالاتی در جراید حبل zwnj;المتین و الهلال مصر و همچنین کتابها و تألیفاتی به zwnj;جا مانده که گویای نو zwnj;اندیشی وسرشت مردمی اوست.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد