800000 نازی کوچکِ! آلمانی بعد از جنگ جهانی دوم، بخشیده شدند

پرچم آلمان هیتلری

پرچم آلمان هیتلری

24دسامبر 1946 - 3دی1325:
دراین روز 800 هزار عضو عادی حزب نازی آلمان تحت عنوان نازیهای کوچک مورد عفو عمومی فاتحان جنگ قرار گرفتند.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد