لائوس به استقلال رسید

نقشه لائوس

نقشه لائوس

24 دسامبر 1954 - 3دی1333:
دراین روز کشور لائوس استقلال خود را از فرانسه به دست آورد.
لائوس از سال 1893 تحت الحمایه فرانسه قرار گرفت و تا سال 1945 بطور کامل تحت نفوذ فرانسه بود.
 در سال 1945 و در جریان جنگ جهانی دوم به مدت کوتاهی لائوس تحت اشغال ژاپن در آمد. اما بعد از جنگ مجددا تحت استعمار فرانسه قرارگرفت .
 در سال 1949 پاتت لائو رهبری مبارزات علیه استعمار را به عهده گرفت وحملات خود را  از چین و ویتنام آغاز کرد.
 سرانجام در سال 1954 در کنفرانسی در ژنو، فرانسه استقلال این کشور را به رسمیت شناخت.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد