نخست وزیر جنگ‌طلب ژاپن، به اعدام محکوم شد

هیدکی توجو

هیدکی توجو

23دسامبر1948 - 2دی1327:
دراین روز هیدکی توجو نخست وزیر ژاپن در زمان جنگ جهانی دوم به اعدام محکوم شد.
وی که متحد آلمان هیتلری و ایتالیای فاشیستی بود, در صدد سلطه، بر چین و مناطق شمال شرقی آن بود.
 بعد از جنگ جهانی دوم، روز 12نوامبر، وی  همراه با شش تن ازهمکارانش، در دادگاه متفقین به مرگ محکوم شده بودند.
 هیدکی قبلا یک بار در صدد خودکشی بر آمده بود که نجات داده شد.
 شانزده تن دیگر از مقامات ژاپنی در زمان جنگ دوم جهانی ، به زندان محکوم شدند.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد