گورهای دستجمعی زندانیان سیاسی قتل‌عام شده ، کشف شد

26دی ۱۳۶۷ - 16ژانویه1989:
رژیم جنایکار خمینی پس از سرکشیدن جام زهر آتش zwnj;بس در سال 67، موج گسترده zwnj;یی از اعدام زندانیان سیاسی در شهرهای مختلف ایران به zwnj;راه انداخت و 30 هزار تن از رشیدترین فرزندان مجاهد و مبارز این میهن را قتل zwnj;عام نمود.
روز 26 دیماه سال 1367 سازمان مجاهدین خلق ایران با انتشار آخرین اطلاعات به zwnj;دست آمده از این گورهای دسته zwnj;جمعی، دست به افشاگری گسترده zwnj;یی علیه نسل zwnj;کشی خمینی در میان افکار عمومی مردم ایران و جهان زد.
بر اساس این اطلاعیه، در دی zwnj;ماه همان سال، اجساد صدها تن از این اعدام zwnj;شدگان در گورهای دسته zwnj;جمعی توسط مردم کشف گردید.
در یک نمونه که توسط شاهدان عینی گزارش گردید، پاسداران جنایکار در یک گور بزرگ دسته zwnj;جمعی در نزدیکی جاده صومعه سرا ـ کسماء در استان گیلان تنها طی یک شب چندین کامیون جنازه دفن نمودند.
در حوالی جاده خاوران در نزدیکی تهران، دژخیمان دادستانی خمینی، اجساد گروه زیادی از اعدام شدگان را در مجاورت گورستان ارامنه دفن کردند.
در تهران در قطعه 93 گورستان بهشت زهرا، عوامل جنایتکار خمینی، تعداد زیادی ازاعدام zwnj;شدگان را در یک کانال بزرگ دفن کردند. همچنین در قطعه zwnj;های 106 ـ 107 و 108 و 109 بهشت زهرا محل دفن تعداد قابل توجهی از زندانیان اعدام شده توسط خانواده zwnj;هایشان کشف شد.
در اوایل دیماه67، در منجیل به zwnj;دنبال بارندگی شدید، یک گور جمعی شامل اجساد بیش از 80زندانی سیاسی قتل zwnj;عام zwnj;شده در 2کیلومتری غرب جاده تهران zwnj;ـ zwnj; zwnj;رشت کشف شد.
در اصفهان در کنار گورستان باغ رضوان، پاسداران خمینی، دهها گور جمعی ایجاد کرده بودند و دسته zwnj;های 40تا100نفری شهیدان را در آنها ریخته و با خاک پوشانده بودند. این گورهای دسته zwnj;جمعی توسط خانواده zwnj;های مجاهدین قتل zwnj;عام zwnj;شده کشف شد.
در شهرهای کلاچای و رودسر، خانواده zwnj;های زندانیان سیاسی، دو گور جمعی شامل 10جسد از فرزندانشان را پیدا کردند و به zwnj;دنبال آن میان اهالی و پاسداران، درگیریهایی رخ داد.
در گرمسار، شاهدان عینی گزارش دادند که دو کامیون پر از اجساد اعدام zwnj;شدگان را از زندانهای اوین و قزلحصار به بیابانهای اطراف گرمسار آورده و در گورهای جمعی بزرگی دفن کردند.
کشتار زندانیان سیاسی در سال67 از آغاز، مخفیانه صورت می گرفت.
;


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد