728 x 90

رویداد تاریخی

7 اسفند - 26 فوریه 277: اعدام مانی

-

 اعدام مانی
اعدام مانی
بر اساس برخی نوشته‌های تاریخی روز26 فوریه سال 277 میلادی مانی نقاش بزرگ و اندیشمند ایرانی اعدام شد. به نوشته دهخدا مانی در زمان اردشیر ساسانی یا در زمان بهرام شاه بوده و بعد از عیسی ع ظاهر شد و دعوی پیغمبری کرد و بهرام شاه پسر هرمز شاه او را کشت. ولادت او در بابل در دهی موسوم به مردینو بوده و شاگرد قادرون حکیم بوده است. مانی دین زردشت و مسیحیت را ترکیب نمود و انجیلی بنام خود نوشت. مانی کتابهای دیگری بنام انگلیون , شاپورگان , کنزالاحیاء و سفر الجبابره و مقالات دیگری نوشته است. اعدام مانی نتیجه نفوذ بیش از حد روحانیون آیین زرتشت در دستگاه دولت ساسانی ایران بود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات