7 اسفند - 26 فوریه 277: اعدام مانی

 اعدام مانی

اعدام مانی

بر اساس برخی نوشته‌های تاریخی روز26 فوریه سال 277 میلادی مانی نقاش بزرگ و اندیشمند ایرانی اعدام شد. به نوشته دهخدا مانی در زمان اردشیر ساسانی یا در زمان بهرام شاه بوده و بعد از عیسی ع ظاهر شد و دعوی پیغمبری کرد و بهرام شاه پسر هرمز شاه او را کشت. ولادت او در بابل در دهی موسوم به مردینو بوده و شاگرد قادرون حکیم بوده است. مانی دین زردشت و مسیحیت را ترکیب نمود و انجیلی بنام خود نوشت. مانی کتابهای دیگری بنام انگلیون , شاپورگان , کنزالاحیاء و سفر الجبابره و مقالات دیگری نوشته است. اعدام مانی نتیجه نفوذ بیش از حد روحانیون آیین زرتشت در دستگاه دولت ساسانی ایران بود.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد