24 فوریه 1945 - 5 اسفند: ترور احمد ماهر پاشا نخست‌وزیر مصر

احمد ماهر پاشا نخست وزیر وقت مصر روز 24 فوریه سال 1945 در پارلمان مصر ترور شد. احمد ماهر پاشا پس از آنکه اعلام کرد مصر با آلمان و متحدانش در جنگ قرار خواهد گرفت, همانجا به ضرب گلوله کشته شد. در ماه های پیش از پایان جنگ جهانی دوم ، بسیاری از کشورها برای این که از قافله فاتحان جنگ عقب نمانند، و یا به توصیه انگلستان و آمریکا به آلمان و متحدانش و نیز ژاپن اعلان جنگ دادند که جنبه نمادین داشت. یک روز پیش از مصر ، ترکیه و دو روز بعد سوریه و فنلاند نیز به آلمان اعلان جنگ داده بودند. جنگ جهانی دوم در جبهه های اروپا دو ماه و چند روز بعد و در خاور دور جبهه ژاپن در ماه اوت مرداد پایان یافت.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد