23 فوریه 1884 - 4 اسفند: اختراع تیر بار

 اختراع تیر بار

اختراع تیر بار

روز 23 فوریه سال 1884 میلادی, هیرام ماکسیم یک تکنیسین آمریکایی که در لندن کار می کرد اختراع خود تیر بار را به معرض نمایش گذارد که می توانست هر دقیقه تا 600 گلوله شلیک کند. اختراع ماکسیم که سلاح مرگبار نام گرفت تلفات در جنگ را بیش از گذشته کرد. بسیاری از دولت ها پس از آگاه شدن از اختراع ماکسیم در صدد به دست آوردن تیر بار شدند و مهندسان خود را وادار به ساختن آن کردند


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد