3 بهمن 1294 - 23 ژانویه: اولین نشریه فارسی زبان در آلمان

در جریان جنگ جهانی اول چند ایرانی در آلمان نشریه‌ای بنام کاوه را به زبان فارسی منتشر ساختند که تاریخ انتشار نخستین شماره آن سوم بهمن ماه 1294 بود. از این نشریه که مدت ها انتشار یافت اینک به عنوان یک ماخذ استفاده می‌شود.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد