728 x 90

رویداد تاریخی

۲ بهمن ۱۳۶۸ - ۲۲ ژانویه: تحصن خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران

-

۲ بهمن ۱۳۶۸ - ۲۲ ژانویه: تحصن خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران
۲ بهمن ۱۳۶۸ - ۲۲ ژانویه: تحصن خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران

روز دوم بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ به دنبال سفر گالیندوپل و هیئت ویژه ملل متحد به ایران صدها تن از اعضای خانواده‌های شهیدان مجاهد و زندانیان سیاسی قتل عام شده، به یک تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دست زدند. آنها خواستار دیدار نمایندهٌ ویژهٌ ملل متحد و ارائه اسنادو مدارک و ادای شهادت در افشای جنایات رژیم بودند. این تحصن در روزهای بعد ابعاد وسیعتری یافت. به‌رغم اقدامات سرکوبگرانه و بازدارنده رژیم و استقرار واحدهای زیادی از پاسداران و در سرمای شدید زمستانی، تعداد متحصنین به بیش از یکهزار تن رسید. رژیم بسیاری از متحصنین را دستگیرو روانهٌ شکنجه‌گاه‌ها نمود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات